2015, മാർച്ച് 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കഷ്ടം
------------------------------------@
"ഇങ്ങനെ മതിയോ"
"പിന്നെ"
"കെട്ടണ്ടേ"
"വേണോ"
"വേണം"
"കെട്ടി"
"വിശേഷം?"
"മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്"
"ഇതുവരെയൊന്നും"
"ഓക്കാനിച്ചു"
"എന്നത്തേക്കാ?"
"ഉടനെ"
"വല്ലതുമായോ"
"ആയി"
"എന്തുകുട്ട്യാ?"
"പെണ്ണ്‍ "
"ശ്ശോ! കഷ്ടമായിപ്പോയി"
//////ബന്‍സി ജോയ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...