2015, ഫെബ്രുവരി 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അകമെഴുത്ത്


അകമെഴുത്ത്
---------------------------@
നീ നന്നായി
ചുണ്ടുകള്‍ ചുവപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
അല്‍പംകൂടി-
കടുത്തനിറമുപയോഗിച്ച്
അതിന്നതിരുകളും
വരച്ചിരിക്കുന്നു.

മഷിയെഴുതിയ
നിന്‍റെ കണ്ണുകളിലെ
തിളങ്ങുന്നകാമന
യൌവനത്തിന്‍റെ
വിരുന്നുമേശയില്‍
തീക്ഷ്ണമായ പങ്കുവയ്ക്കലിന്
വീണ്ടും വീണ്ടും
എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത്
ഞാനറിയുന്നു.

ഒരു ഗാഢചുംബനത്തില്‍
ഇല്ലാണ്ടായേക്കാവുന്ന
ചുണ്ടിലെചായം പോലെയാണ്
നമുക്കിടയിലെ രാഗമെന്ന്
ഞാനെന്‍റകത്ത്
ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിച്ച്
എഴുതിപ്പഠിക്കുന്നു.

///ബന്‍സി ജോയ്

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...