2015, ഫെബ്രുവരി 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അകമെഴുത്ത്


അകമെഴുത്ത്
---------------------------@
നീ നന്നായി
ചുണ്ടുകള്‍ ചുവപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
അല്‍പംകൂടി-
കടുത്തനിറമുപയോഗിച്ച്
അതിന്നതിരുകളും
വരച്ചിരിക്കുന്നു.

മഷിയെഴുതിയ
നിന്‍റെ കണ്ണുകളിലെ
തിളങ്ങുന്നകാമന
യൌവനത്തിന്‍റെ
വിരുന്നുമേശയില്‍
തീക്ഷ്ണമായ പങ്കുവയ്ക്കലിന്
വീണ്ടും വീണ്ടും
എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത്
ഞാനറിയുന്നു.

ഒരു ഗാഢചുംബനത്തില്‍
ഇല്ലാണ്ടായേക്കാവുന്ന
ചുണ്ടിലെചായം പോലെയാണ്
നമുക്കിടയിലെ രാഗമെന്ന്
ഞാനെന്‍റകത്ത്
ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിച്ച്
എഴുതിപ്പഠിക്കുന്നു.

///ബന്‍സി ജോയ്

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...