2015, ജനുവരി 31, ശനിയാഴ്‌ച

ലാബിലെ പെണ്‍കുട്ടി
ലാബിലെ പെണ്‍കുട്ടി
--------------------------------------@
കണ്ണില്‍ചോരയി-
ല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്
രക്തത്തില്‍ പഞ്ചസാര
ക്രമത്തിലധികമായതെന്നു
ലാബിലെപെണ്‍കുട്ടി
കളിയായ്‌ പറഞ്ഞു
ചങ്കില്‍കുത്താനുള്ളവസരം
മവളും പഴാക്കുന്നില്ലെ-
ന്നോര്‍ത്ത് അവനും ചിരിച്ചു
ചില്ലുകൂട്ടിന്നുള്ളിലേ
മധുരംപൊതിഞ്ഞ പ്രലോഭനങ്ങള്‍
രസനയില്‍ രസംകിനിയുന്ന
നോവുകള്‍ മാത്രമാണിനി.
മധുരം മൃതമെന്നവള്‍
വീണ്ടുമോര്‍മ്മിപ്പിക്കെ
അധികം പഞ്ചാരയടിക്കാതെ
പദംവച്ചു നിറംകെട്ട
രുചിക്കൂട്ടുകള്‍ക്കു മാത്രമായി
ബാക്കി ജീവിതംമനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...