2015, സെപ്റ്റംബർ 6, ഞായറാഴ്‌ച

അയ്‌ലന്‍ കുര്‍ദി


--------------------------------@
സമാധാനത്തിന്‍റെ തൂണുകള്‍
പിഴുതെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അരാജകത്വം ക്രൌര്യംനിറഞ്ഞ
കൂര്‍ത്തപല്ലുകള്‍കൊണ്ട്
നായാട്ടിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ദൈവം ആവേശിച്ചവര്‍
ആയുധംകയ്യിലേന്തി
തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
നിരാലംബജീവിതങ്ങള്‍
മാതൃരാജ്യത്ത് അഭയാര്‍ത്ഥികളാകുന്നു.
ഗര്‍ജ്ജിക്കുന്നസിംഹാസനങ്ങളില്‍നിന്ന്‍
തീക്കാറ്റടിച്ചുവരുന്നു.
ചുട്ടുനീറുന്നനെരിപ്പോടില്‍നിന്ന്‍
ആരാണ് മോചനംആഗ്രഹിക്കാത്തത്?
ആടിയുലയുന്ന ജീവിതനൌകയില്‍
അഭയംതേടി നിലവിട്ടപ്രയാണം
ആഴക്കടലില്‍ പിടിവിട്ട വിരല്‍ത്തുമ്പ്‌
പ്രാണന്‍റെപാശങ്ങളറുത്ത് ജലസമാധി
തിരകളുടെതാരാട്ടില്‍ ഭൂമിയെചുംബിച്ച്,
പ്രകാശംനഷ്ടപ്പെട്ട്, ഒരു നക്ഷത്രം


..............ബന്‍സി ജോയ്........................൫-൯-൧൫

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...