2016, ഫെബ്രുവരി 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ചുവരെഴുത്ത്


--------------------------------------@
ബോണ്ടയും കൊഴക്കട്ടയും സുഖിയനും
ഒരുചില്ലുകൂട്ടിലെന്നാലും
പരസ്പരംവൈരികള്‍
കറുത്തവന്‍ വെളുത്തവന്‍
മഞ്ഞത്തൊലിയന്‍
എന്നൊക്കെയാണാക്ഷേപം
കാണാതെപോകുന്നുമൂവരും
കടക്കാരന്റെ ചുവരെഴുത്ത്
'ഒരുകടി എട്ടുരൂപ മാത്രം'


////////////////ബന്‍സി ജോയ് 20/2/216

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...