2016, ഡിസംബർ 25, ഞായറാഴ്‌ച

അകക്കണ്ണടച്ച് പ്രകാശം തിരയുമ്പോള്‍

ദൈവസ്നേഹം
വിശുദ്ധിപെയ്യുന്ന
പ്രകാശമായി
പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍
ചുവടുവച്ചു.
അഹന്ത
വെളിച്ചത്തെ
വിചാരണ
ചെയ്തു.
മൌനം
തൊങ്ങല്‍
ചാര്‍ത്തിയ
അനന്തക്ഷമ
മറുപടിയായി.
നീതിമാനെന്ന
വിധിന്യായത്തില്‍
കുരിശുകൊണ്ടു
മരണമുദ്ര.
മൂന്നാംപക്കം
ഉയിര്‍പ്പിന്റന്നും
ഇന്നും
സത്യത്തിനു
പുറംതിരിഞ്ഞ്
പ്രകാശം
തിരയുന്നു
കപടസത്യാന്വേഷി.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ബന്‍സി ജോയ് ൨൬-൧൨-൨൦൧൬

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...