2015, മാർച്ച് 11, ബുധനാഴ്‌ച

അയനം-----------------------------------@


ഒരു കൈക്കുമ്പിള്‍
ജലത്തില്‍ നീ
പ്രതിഫലിക്കെ,
നീയിത്രയേയുള്ളുവെന്ന്‍
ഞാന്‍ കരുതി
എന്‍റെ കരുതലുകള്‍
നിന്‍റെ കരച്ചിലായ്
തുളുമ്പിയൊഴുകി
നീ ഗംഗയായ്

///////ബന്‍സി ജോയ്

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...