2015, ജനുവരി 21, ബുധനാഴ്‌ച

ദാമ്പത്യം
--------------------------------------@
നീയും
ഞാനും
തമ്മില്‍
പുറംതിരിഞ്ഞ്
ജീവിതചക്രം
മത്സരിച്ചു
ചവുട്ടി
സങ്കടക്കടലിന്‍റെ
നീര്‍ച്ചുഴി ചമയ്ക്കുന്നു
ബന്‍സി ജോയ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...