2016, ഫെബ്രുവരി 23, ചൊവ്വാഴ്ച

അസഹിഷ്ണുത


------------------------------------@
സിംഹത്തെപ്പോലെ
ഗര്‍ജ്ജിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്
കുറുനരികളനിഷ്ടംപൂണ്ട് അസ്വസ്ഥരാകും
കഴുകനെപ്പോലെ
പറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്
മക്ഷികക്കൂട്ടം പരിഹസിച്ചെത്തും
ഒറ്റയാനെപ്പോലെ സ്വന്തമിടം
കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കരുത്
ഊരുവിലക്കാവും ഭ്രാന്തനാനായ്ക്കുവിധി
പാമ്പിനെപ്പോലെ പത്തിവിടര്‍ത്തരുത്
കൃമികള്‍ക്കും വിഷപ്പല്ലുമുളയ്ക്കും
ബുദ്ധനെപ്പോലെ മൌനിയാകരുത്
നിശബ്ദതഭേദിക്കാന്‍
കടുവാക്കുകള്‍കൊണ്ടാവും
ഇടതടവില്ലാത്ത സംഹാരവര്‍ഷം.


/////ബന്‍സി ജോയ് 23/2/2016

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ട...